Swedish Veterinary Dermatology Study Group (SVDSG)

 

Intresseförening fristående från veterinärförbundet och veterinärmedicinska sällskapet.

 

SVDSG eller Skinnklubben som föreningen oftast kallas i dagligt tal har ca 250 medlemmar och är en väldigt aktiv och trevlig klubb.

Vi har två årliga möten/kurser som är öppna för våra medlemmar. På våren alltid ett större möte som går av stapeln i Stockholm med inbjudna internationellt erkända föreläsare. Vi försöker variera innehållet så att det ska passa kursdeltagare på olika stadier i dess dermatologiska kunnande. På höstkanten har vi ett mindre och mer informellt möte som vi kallar fallmöte där man diskuterar både egna och andras fall vilket ger nya infallsvinklar och nya möjligheter att lära (både sig själv och andra) och utvecklas. Mötena är också ett fantastiskt sätt att träffa andra som delar samma intresse, att utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

På europamöten och världsmötet i dermatologi brukar vi vara ett stort gäng svenskar som deltar. Och det är alltid kul att vara på större möten och kongresser tillsammans med andra man känner!

I den mån föreningens ekonomi tillåter så delar SVDSG även ut stipendier för de medlemmar som publicerat sig inom området dermatologi i en internationellt erkänd vetenskaplig tidskrift samt att det finns möjlighet att söka resestipendium för fortbildning inom dermatologi.

På vår hemsida finns bl.a. kalendarium för kommande kurser inom dermatologi, guldkorn från tidigare kurser och kongresser och planen är att snart lansera spännande fallpresentationer på hemsidan!

Så vill du komma med oss och utveckla dina dermatologiska kunskaper så kan du bli medlem genom att betala in 200 kr på vårt plusgiro 414196-6. Ange namn och din mailadress.

Välkommen till SVDSG!

 

Ordförande: Ylva Sjöström

Medlemsfrågor: m.svdsg@gmail.com

 

Besök vår hemsida www.svdsg.se  för ytterligare information