Sveriges Veterinärförbund

Skalpellen

Intresseförening fristående från veterinärförbundet och veterinärmedicinska sällskapet

 

Intresseföreningen Skalpellens syfte är att främja utvecklingen av veterinärmedicinsk kirurgi och anestesi för smådjur. Föreningen ska fungera som ett forum där kirurgi- och anestesiintresserade veterinärer kan diskutera veterinärmedicinska problemställningar under möten med vetenskapligt tema.

Läs mer på föreningens hemsida www.skalpellen.se