Sällskapet för smådjursreproduktion

Intresseförening fristående från veterinärförbundet och veterinärmedicinska sällskapet

 

Sällskapet för Smådjursreproduktion är en ideell förening för veterinärer med intresse för smådjursreproduktion. Föreningens ändamål är att hjälpa medlemmarna att hålla sig ajour med aktuella rön inom ämnet genom att informera om nyheter, kongresser, litteratur etc.


Medlemmarna samlas en gång per år för utbyte av erfarenheter, vidareutbildning samt för att avhålla årsmöte. Styrelsen sammanträder därutöver vanligen i form av telefonmöten några gånger per år. Kursdag och årsmöte brukar hållas varje höst.

Kolleger som är intresserade av att vara med i Sällskapet för smådjursreproduktion är varmt välkomna att anmäla sig till styrelsen! Vi har idag drygt 70 medlemmar.

Medlemsavgiften är 90 Kr per år och sätts in på pg 835 56 24 - 1, Sällskapet för smådjursreproduktion. Ange namn, adress samt e-mailadress om du har på talongen. Har Du några frågor kontakta gärna oss i styrelsen!

Här kommer en kort rapport från Sällskapet för Smådjursreproduktion. I början av februari i år höll vi en uppskattad kurs på Hotel Kung Carl i Stockholm. Dr Iris Reichler från Universität Zürich samt Dr Sandra Goericke-Pesch från Justus-Liebig University, Gisen höll en två dagar lång kurs om kastration hos hund och katt med speciellt fokus på GnRH-agonister. Mycket intressant och mycket viktigt med en omedelbar klinisk tillämpning! Fredagskvällen tillbringade vi i goda vänners lag på Golden Hits 80-tals show på Wallmans Salonger - benvärmare, skipants och kornblå mascara - visst känns det om det var i går?

I övrigt fortsätter arbetet med vår framtida hemsida. Förhoppningen är att den skall vara i drift innan årets slut. Lite trögt går dock arbetet då inga av de aktiva i styrelsen är några direkta hackers - känner sig någon manad där ute bland kollegorna i Smådjurssektionen är de mer än välkomna att höra av sig till styrelsen!

Karin Löfqvist
sekreterare

 

Nuvarande styrelse:

 

Eva Axnér, ordförande
Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdelningen för reproduktion, Box 7054, 750 07 Uppsala

Birgitta Karlsson, kassör

Karin Löfqvist, sekreterare

Annelie Eneroth, suppleant

Karin Berggren, suppleant