Jamaren

www.jamaren.se

 

Intresseförening fristående från veterinärförbundet och veterinärmedicinska sällskapet

 

Jamaren, The Swedish Feline Veterinary Study Group, bildades 1996. Föreningens syfte är att sprida kunskap om katter och katters sjukdomar bland svenska veterinärer. Jamaren är medlem i IFSM, international society feline medicine.

Vi arrangerar 2 kurser varje år. 

Föreningen har ca 150 medlemmar. Enbart veterinärer får bli medlemmar för närvarande. För att bli medlem betalar du in 150 kronor på plusgirokonto 10834-0

Styrelsen består av

Ordförande: Catarina Eliasson 

Kassör: Eva Heger

Sekreterare:  Jessica Sas

Ledamot: Tove Särkinen

Ledamot: Marit Gorvy 

 

För kontakt med Styrelsen i Jamaren styrelsen@jamaren.se