Husdjurssektionen 

STYRELSE 2017

Ordförande:

Håkan Landin, Hede

Sekreterare:

Mats Scharin, Hudiksvall

Kassör:

Signe Tollig, Tidaholm

Ledamot:

Paulina Lingers, Österfärnebo
Lena Mari Tamminen, Uppsala
Axel Sannö, Östervåla

Utbildningsansvarig:

Lena Mari Tamminen

Representant i SVSs valkommitté: 
Håkan Landin

Publiceringsansvarig och medlemsinformation:
Mats Scharin och Håkan Landin

Ansvarig för internationella frågor:
Axel Sannö

Antibiotikapolicy nöt och gris:
Ylva Persson, Helle Unnerstad Ericsson och Håkan Landin

Anitibiotikapolicy, får & get:
Katarina Gustafsson, Ylva Persson

Medlemsinformation: 
Håkan Landin och Anna Ohlson

Specialistkompetens:
Anna Ohlson, Lena Stengärde, Lena Mari Tamminen

ViLA Mjölk:
Håkan Landin, Stina Roupé

 

Stadgar gällande från 040101 

Protokoll mm
 

Medlemsavgifter 2017

För att bli röstande medlem i Husdjurssektionen skall man vara medlem i veterinärförbundet, men sektionen är även öppen för stödjande ickeveterinära medlemmar.


Yrkesverksam: 200 kronor

Pensionär: 100 kronor

Studerande: 100 kronor

Studerande EEF: gratis

Vill du bli medlem i sektionen så skicka ett meddelande till kansli@svf.se eller ring kansliet tel 08-545 558 20. Du kan även använda denna blankett. Medlemsavgiften kommer att tas ut tillsammans med dina övriga avgifter till förbundet.

Målet för vår verksamhet är:

• att utveckla det veterinärmedicinska yrkeskunnandet vad gäller lantbrukets djur,
• att främja djurskydd och välbefinnande för djur inom animalieproduktionen,
• att initiera forskning och ta initiativ till bearbetning och utredning av andra problem som sektionens medlemmar uppfattar som angelägna,
• att öka samverkan mellan olika veterinärkategorier och mellan veterinärer och andra yrkesgrupper, såväl inom landet som internationellt.