2013-09-10

Hästsektionens årliga pris till veterinärlinjens bästa examensarbete

Hösten 2012 instiftade Hästsektionen ett årligt pris till veterinärlinjens bästa examensarbete på djurslaget häst. Förutom äran får vinnaren ett gratis deltagande i Hästsektionens Vinterkurs.

Kriterier:
Arbetet ska vara av allmänt intresse för hästpraktiserande veterinärer, och i förlängningen kunna vara till nytta i det praktiska arbetet.

Examensarbetet skickas till:
Hästsektionens ordförande
Lena Malmgren
Skogsklockev. 68
181 57 Lidingö

Alternativt via mail:
lena.malmgren@merck.com 

Manuset ska vara Hästsektionen tillhanda senast den 15 december 2017.

Det behöver inte vara den slutgiltiga versionen som skickas in, men det ska vara i ett bedömbart skick. Bedömningen av examensarbetena görs av Hästsektionens styrelse. Manuset och den muntliga presentationen ligger till grund för bedömningen. Vinnaren delges efter de muntliga presentationerna av examensarbetena som hålls vid SLU i Uppsala i mitten av januari 2018.

Priset:
Utgörs i regel av kursavgiften för Hästsektionens Vinterkurs det år arbetet presenterats och godkänts, inklusive boende samt resekostnader upp till 1000 SEK. År 2018 kommer det dock inte att arrangeras en vinterkurs i Sverige utan denna ersätts av den Nordiska Hästveterinärkongressen (NEVC) i Bergen, Norge i februari 2018. Priset blir detta år en del av kursavgiften till NEVC, 2 nätters boende samt 1000 SEK resebidrag. Om vinnaren har förhinder att delta i NEVC 2018, går det i stället att delta på Vinterkursen 2019. Vinnaren ska också presentera sitt examensarbete på Vinterkursen det år han/hon deltar.