Besiktning av häst

I januari 2009 hölls hästsektionens vinterkurs i Stockholm på temat "Besiktning". Besikting av häst belystes ur olika aspekter - kliniskt utförande, bilddiagnostik, jämförelser med andra europeiska länder och juridiska aspekter var några av ämnena. Det beslutades att en grupp skulle sättas samman för att arbeta fram intyg och information till hjälp för veterinärer och djurägare i samband med besiktning.

En sådan grupp bildades och arbetet blev ett så kallat "initiativärende". Följande dokument beslutade arbetsgruppen att ta fram: