Hästsektionen

 

STYRELSE 2017

 

Ordförande:

Lena Malmgren, Lidingö

Vice ordförande och utbildningsansvarig:

Karin Holm-Forsström, Knivsta

Sekreterare:

Anette Graf Edling, Hudiksvall

Kassör:

Beate Lundbäck, Onsala

Ledamöter 

Ulrika Lagerquist, Knivsta

Karin Alexandersson Karlstad 

Övriga uppdrag

 

SVS valkommitté: Lena Malmgren

Medlem i redaktionskommittén för SVT: Jenny Ennerdal

Utbildningsansvarig: Karin Holm Forsström

Utskicksansvarig: Ulrika Lagerquist

Internationella kontakter: Lena Malmgren

Ansvarig för djurskyddsfrågor: Ulrika Lagerquist

Normgruppen för veterinär hästpraktik: Nils Ronéus 
Regler för normgruppens arbete
Aktuella Normer


 


Medlemsavgift 2017

Yrkesverksam: 200 kr
Pensionär/studerande: 200 kr

Vill du bli medlem i sektionen så skicka ett meddelande till kansli@svf.se eller ring kansliet tel 08-545 558 20. Du kan även använda denna blankett. Medlemsavgiften kommer att tas ut tillsammans med dina övriga avgifter till förbundet.