Ärftliga ögonsjukdomar

Den 1 januari 2000 påbörjades en samnordisk utbildning i diagnostik av ärftligt betingade ögonsjukdomar hos hund och katt. Utbildningsprogrammet är ett samarbete mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Huvudmän i Danmark och Norge är respektive lands veterinärförbund. I Finland ansvarar Veterinärfakulteten för utbildningsprogrammet och i Sverige är SSVO huvudman. Huvudman i respektive land registrerar sitt lands aspiranter. Efter genomgången utbildning och examination får man titeln auktoriserad ögonlysare.

En gemensam kommitté - Nordic Eye Examination Committee (NEEC) ansvarar för examinationer och utbildningsprogrammets faktainnehåll. NEEC har följande sammansättning Elina Pietilä, Finland (ordförande), Kaisa Wickström, Finland, Dagny Spanne Kjaer, Norge, Claus Bundgaard Nilsen, Danmark samt Maria Källberg, Sverige.

Utbildningsprogram finner ni på Swedish Society for Veterinary Ophtalmologists (SSVO) hemsida.
För att delta i utbildningen ska du ha nordisk veterinärlegitimation samt vara medlem i SSVO.

 

AI/Ögonveterinärer se SKKs hemsida

 

Svenska Sällskapet för Veterinär Oftalmologi (SSVO)

SSVO är en intresseförening för veterinärer som är intresserade av oftalmologi. Vi är ett 80-tal medlemmar. Inom SSVO finns en kommitte´, ögonpanelen, där de veterinärer som är godkända att diagnosticera ärftliga ögonsjukdomar ingår.

 

Föreningen håller 2 möten per år.

Årsmötet 2017 för SSVO hölls den 17 mars och i samband med mötet anordnades den 18 mars en föreläsningsdag som innehöll både falldiskussioner och presentationer av aktuella ämnen.

Höstens föreningsmöte hålls på Arlanda den 21 oktober.

Varje höst anordnas ett nordiskt möte i oftalmologi. Årets möte hålls i Köpenhamn 23-24 september och anordnas av DSVO i samband med WSAVA Congress. Mer information finns under vår hemsida www.ssvo.se.

Medlemsavgiften är 400 kr och sätts in på plusgiro 19 15 12-7. De som är intresserade att anmäla sig som medlem i SSVO och utveckla sina oftalmologiska kunskaper är välkomna att kontakta någon i styrelsen.

SSVO är huvudman för utbildningen av auktoriserade ögonlysare som utför ögonundersökningar för Svenska Kennelklubbens hälsoprogram. Aspiranter är de veterinärer som påbörjat utbildningen till auktoriserad ögonlysare. För dig som är intresserad av utbildningen finns mer information och kontaktuppgifter på vår hemsida www.ssvo.se.

 

Ordförande: Christopher Martinsen

Vice ordförande: Anestis Simeonidis

Sekreterare: Elisabeth Winther Hansen

Kassör: Fredrik Kjaerstad