Ärftliga ögonsjukdomar

Den 1 januari 2000 påbörjades en samnordisk utbildning i diagnostik av ärftligt betingade ögonsjukdomar hos hund och katt. Utbildningsprogrammet är ett samarbete mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige och huvudmän är respektive lands veterinärförbund med undantag för Finland där Veterinärfakulteten ansvarar för utbildningsprogrammet. Huvudman i respektive land registrerar sitt lands aspiranter. Efter genomgången utbildning och examination får man titeln auktoriserad ögonlysare.

En gemensam kommitté - Nordic Eye Examination Committee (NEEC) ansvarar för examinationer och utbildningsprogrammets faktainnehåll. NEEC har följande sammansättning Ernst-Otto Ropstad, Norge (ordförande), Elina Pietilä, Finland, Dagny Spanne Kjaer, Norge, Claus Bundgaard Nilsen, Danmark samt Titti Sjödahl-Essén, Sverige.

Utbildningsprogram finner ni på Swedish Society for Veterinary Ophtalmologists (SSVO) hemsida
För att delta i utbildningen ska du ha nordisk veterinärlegitimation samt vara medlem i SSVO.
 

AI/Ögonveterinärer se SKKs hemsida