Nu blir fackavgiften avdragsgill igen!

Den avdragsgilla fackavgiften återinförs från och med juli 2018. Avdraget sker i form av en skattereduktion om 25 procent och beräknas på den årliga medlemsavgiften, förutsatt att avgiften är minst 400 kronor per år. Du behöver inte göra något själv, utan det förs in i deklarationen automatiskt.

Ann-Louise Fredrikson
Kansli- och ekonomichef, Sveriges Veterinärförbund