Förtroendevalda i SVFs förbundsstyrelse

 

Katja Puustinen, ordförande (2018-2022)
072-748 78 98

 

Maria Lundvall, vice ordförande (2018-2020)

 

Eleonor Fredler, ledamot (2018-2022)
070-341 19 41

 

Anna-Karin Merin, ledamot (2018-2020)
010-122 98 49

 

Kajsa Gustavsson, ordförande Fackliga Rådet (2018-2020)
070-980 09 65

 

Ulrika Lind, personlig ersättare för Kajsa Gustavsson (2018-2022)
073-354 53 38

 

 

Johanna Habbe, ordförande Företagarrådet (2018-2020)
070-796 94 74 

Christina Svedberg, personlig ersättare för Johanna Habbe (2018-2022)

 

Susanna Sternberg Lewerin, ordförande Veterinärmedicinska Rådet (2018-2022)
070-857 75 67

 

Torkel Ekman, personlig ersättare för Susanna Sternberg Lewerin (2018-2020)