Sammanträdesplan för förbundsstyrelsen 2019

 

23 januari - FS 1
22 mars – FS 2
24 april - FS 3
10 juni - FS 4