Sammanträdesplan för förbundsstyrelsen samt fullmäktige 2018

 

Torsdag 4 januari - FS 1
Torsdag 8 februari - fredag 9 februari – FS 2
Torsdag 22 mars - FS 3
Måndag 9 april - FS 4
Måndag 7 maj - tisdag 8 maj - FM

Förkortningar

FS - Förbundsstyrelsen

FM - Fullmäktige