2010-08-12
JordbruksverketEnhet för häst, fjäderfä och vilt551 82 Jönköping Yttrande över föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:113) om seminverksamhet med hästdjur; (SJVFS 2010:XX) Sveriges Veterinärförbund har getts tillfälle att avge yttrande över ovannämnda försla...

1 2 3 4 5 > »