2002-12-15
SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND       Stockholm den 15 december 2002 Eva Mattsson KRAV – Ekonomisk förening Box 1940 751 49 Uppsala Allmänna synpunkterSveriges Veterinärförbund (SVF) har beretts möjlighet att yttra sig om förslaget till KRAV-regler för 2002. Vi vill än en ...

2002-12-11
Remissvar från veterinärförbundet den 11 december 2002

Remissvar från veterinärförbundet den 5 november 2002

2002-08-30
Remissvar från veterinärförbundet den 30 augusti 2002

1 2 3 4 5 6 > »