2010-11-09

Sveriges veterinärer samlas i Uppsala

Stockholm den 9 november 2010

Den 11-12 november samlas Sveriges veterinärer i undervisningshuset, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, för årets veterinärkongress. Kongressen är ett fort- och vidareutbildningsmöte där aktuell forskning och praktiska frågor inom alla veterinära ämnesområden avhandlas.

Den inledande plenarsessionen handlar om antibiotikaanvändning bland djur och människor, och vilka risker för resistensutveckling som vi står inför idag. Otto Cars, professor från Uppsala Universitet, talar om antibiotikaresistens på humansidan. Flera veterinära experter från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) belyser hur situationen ser ut för djuren, vilka hot och utmaningar som finns och hur djurs och människors hälsa hänger ihop i antibiotikafrågan.

Den brittiska kattexperten Sarah Heath ger i fyra föreläsningar en initierad genomgång av kattens beteende, såväl hemma hos djurägaren som vid sjukdom och veterinärbesök.

Under fredagen den 12 november pratar Evamari Lewin, ordförande för veterinärförbundet och själv hästveterinär, om förhållanden kring avlivning och slakt av hästar. Med anledning av att sällskapshästarna uppnår allt högre ålder beskriver flera föredragshållare hälsoproblem hos den åldrande hästen. Från Svenska Djurhälsovården diskuterar Gunnar Johansson djurskyddet i svenska grisbesättningar, ett år efter "griskrisen".

Det fullständiga programmet för kongressen och ytterligare praktisk information kan hämtas på www.svf.se, underrubrik "Veterinärkongressen". Deltagandet är gratis för pressrepresentanter.


Kontaktpersoner:
Christina Arosenius, generalsekreterare för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, tel 070-717 73 19
Johan Beck-Friis, informationschef Sveriges Veterinärförbund, tel 070-717 73 25