2010-12-29

Djurskyddsproblem med huset fullt av hundar

Sveriges Television (SVT) skickade den 17 december 2010 ut ett pressmeddelande kring sitt nya hundprogram "Huset fullt av hundar". Flera veterinärer och medlemmar i Sveriges Veterinärförbund har reagerat negativt på programkonceptet. Enligt SVT ska sex hundar, som av olika anledningar behöver ett nytt hem, flyttas till en familj för att tillbringa upp till en vecka tillsammans med dem. Under veckan minskar antalet hundar när familjen dag för dag väljer bort en hund.

Veterinärförbundets djurskyddskommitté har diskuterat upplägget och konstaterar att det reducerar hundarna till slit- och slängobjekt, som förflyttas fram och tillbaka utan någon respekt för att de är levande kännande varelser. Hundar med en otrygg bakgrund kan känna mycket kraftig stress när de flyttas till främmande miljöer tillsammans med främmande hundar, enligt den ledande hundpsykologen Anders Hallgren. En sådan djurhantering ger helt felaktiga signaler i ett medium med så stor genomslagskraft som TV, konstaterar veterinärförbundets djurskyddskommitté. Att utsätta djur för onödigt lidande i form av kraftig stress är dessutom ett brott mot djurskyddslagen.

- Som hundägare själv med två omplaceringshundar tycker jag att den planerade djurhanteringen är oacceptabel, säger Ulrika Lagerquist, veterinär och ledamot i djurskyddskommittén.

Veterinärförbundet välkomnar TV-program som handlar om omplacering av oönskade hundar, men tar avstånd från programupplägg som utsätter djuren för förnedring och stress. SVT bör i detta fall tänka om och ändra konceptet så att hundarna inte riskerar att fara illa, anser förbundets djurskyddskommitté.

Ytterligare information kan fås via veterinär Ulrika Lagerquist, tel: 070-317 69 27 eller informationschef Johan Beck-Friis, tel: 070-717 73 25.