2010-05-15

Oacceptabelt med försämrade svenska djurskyddsregler

PRESSMEDDELANDE

EU-parlamentet antog den 5 maj en resolution från Marit Paulsen om harmonisering av EUs djurskyddslagstiftning till en "europeisk djurskyddslag". Om förslaget skulle bli lag skulle det bli omöjligt för enskilda medlemsländer att ha strängare nationella regelverk. Med största sannolikhet hamnar en europeisk djurskyddslag på en lägre nivå än nuvarande svensk lagstiftning. Det skulle i sin tur innebära att Sverige tvingas försämra våra lagregler inom djurskyddsområdet.

- En sådan utveckling är helt oacceptabel, säger veterinärförbundets ordförande Evamari Lewin. Det är bra att övriga Europa får en gemensam basnivå för djurskyddet, men det får inte ske på bekostnad av svensk djurvälfärd. Gärna en europeisk djurskyddslag men då måste möjligheten till strängare nationella regler finnas kvar. 

Marit Paulsens resolution innehåller många förslag till förbättringar för djuren i Europa, vilket välkomnas av veterinärförbundet. Flera av dessa förbättringsförslag har sin förebild i den svenska lagstiftningen. Det är därför av största vikt att Sverige kan fortsätta att vara ett föregångsland beträffande djuromsorgsregler, och inte tvingas gå bakåt i utvecklingen.

Ytterligare information kan fås via förbundsordförande Evamari Lewin, tel: 070-211 90 35 eller informationschef Johan Beck-Friis, tel: 070-717 73 25.

Johan Beck-Friis