2012-10-31

Sveriges veterinärer samlas i Uppsala

Den 8-9 november samlas Sveriges veterinärer i undervisningshuset, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, för den årliga veterinärkongressen. Kongressen är ett fort- och vidareutbildningsmöte där aktuell forskning och praktiska frågor inom alla veterinära ämnesområden avhandlas.

Vid årets kongress kommer vatten som smittkälla för infektionssjukdomar till djur och människor att belysas ur olika perspektiv. Människor och djur kan bli smittade via dricksvatten, badvatten eller grödor vattnade med förorenat vatten. Myndighetsföreträdare kommer bland annat att redovisa aktuella svenska fall där mjältbrand har spridits via vatten.

En annan problemställning som diskuteras är kampen mot antibiotikaresistens. Praktiska anvisningar om hur såväl vårdpersonal som allmänhet och djurägare ska agera för att minska risken för "sjukhussjuka", infektion med multiresistenta bakterier, ges.

Under hästsymposiet kommer akut hästsjukvård i fält att redovisas, t ex hur man behandlar hästar med den vanliga åkomman kolik. Även för andra djurslag kommer aktuella behandlingsmetoder och problemställningar att presenteras.

Det fullständiga programmet för kongressen och ytterligare praktisk information kan hämtas här. Deltagandet är gratis för pressrepresentanter, anmälan görs via länken till höger där pressrepresentanter anmäler sig under rubriken "Utställare".

Kontaktpersoner:
Simone Häusler, bitr generalsekreterare för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS),
tel 0730-928 113.
Lisa Hernblad Tevell, generalsekreterare SVS, tel 070-216 30 95.