2009-11-29
Stockholm

Veterinärförbundet har fullt förtroende för djurhälsovårdens veterinärer

Med anledningen av den pågående debatten kring missförhållanden i svensk grisproduktion har trovärdigheten hos veterinärer, särskilt i företaget Svenska Djurhälsovården, ifrågasatts. Svenska Djurhälsovården ägs av slakterierna men utför uppgifter på uppdrag av Jordbruksverket, vilket regleras i nationella föreskrifter. Deras veterinärer anlitas av bönderna för att främst arbeta förebyggande med djurens hälsa.

- Veterinärförbundets uppfattning är att djurhälsovårdens veterinärer har integritet och kännetecknas av stort engagemang för djurens välbefinnande, säger Karin Östensson, ordförande i Sveriges Veterinärförbund. Att det finns veterinärer inom näringens organisationer som kan ge kontinuerlig rådgivning och ha kontroll på besättningarna har väsentligt bidragit till att både djurhälsan och djurskyddet är bättre än vad det skulle ha varit utan dem. Det faktum att vi har en organiserad djurhälsovård är också väsentligt. Annars skulle åtgärder som Svenska Djurhälsovårdens bekämpningsprogram av ett flertal djurskyddsmässiga problem inom grissektorn, t ex bogsår hos suggor och bekämpning av den allvarliga smittsamma svinsjukdomen Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) inte kunna genomföras.

Att djur far illa är inte acceptabelt och det är bra att missförhållanden kommer fram. Det finns ett mycket starkt djurskyddsengagemang hos svenska veterinärer och veterinärkåren har absolut djurens bästa för ögonen. Oavsett var veterinärerna är anställda eller om de är privatpraktiserande ska de ha integritet. De är skyldiga att vidta åtgärder när djur far illa och anmäla när det är befogat, om inte djurskyddslagen följs. Om det brister så är det beklagligt. Då måste veterinärerna få bättre stöd i dessa arbetsuppgifter. I första hand från sina arbetsgivare, oavsett om det är näringen eller t ex en myndighet eller ett djursjukhus.

- Även veterinärförbundet får nu se över hur vi kan förstärka detta stöd till våra medlemmar, inte minst då det gäller den privatpraktiserande veterinären som arbetar utan att kunna få stöd från någon arbetsgivare, säger Karin Östensson.

Ytterligare information kan fås via förbundsordförande Karin Östensson, tel: 070-461 14 46 eller informationschef Johan Beck-Friis, tel: 070-717 73 25.