2010-06-23

Sveriges veterinärer välkomnar utökad köttmärkning

Stockholm den 22 juni 2010

PRESSMEDDELANDE

Den 16 juni röstade EU-parlamentet ja till ett förslag att allt kött som kommer från djur som slaktats utan bedövning måste märkas.

Sveriges Veterinärförbund välkomnar parlamentets inställning och hoppas att förslaget kommer att resultera i lagkrav på sådan märkning efter alla instanser i beslutskedjan sagt sitt.

Slakt utan bedövning utförs i de flesta EU-länder utom Sverige för att tillgodose önskemål från olika religiösa grupper.

- Parlamentets ställningstagande är ett stort steg framåt för det europeiska djurskyddet, kommenterar veterinärförbundets ordförande Evamari Lewin. Ju mer konsumenterna förstår kring dessa frågor, desto större kan konsumentmakten bli.

Veterinärförbundet har i många år arbetat för att Sverige ska behålla sitt förbud mot slakt utan bedövning och att importerat kött ska märkas om det kommer från djur som inte bedövats innan slakt. Idag förekommer det att importerat nötkött från djur som slaktats utan bedövning säljs i svenska butiker, utan särskild märkning.

- Det är en fråga om djurskydd och redlighet, säger Evamari Lewin. Konsumenterna har rätt att kunna välja kött från djur som inte utsatts för onödigt lidande vid slakten.

Kontaktpersoner:
Evamari Lewin, förbundsordförande, Sveriges Veterinärförbund, tel: 070-211 90 35
Johan Beck-Friis, informationschef Sveriges Veterinärförbund, tel: 070-717 73 25

Johan Beck-Friis