2012-11-14

Marit Paulsen får medalj av Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärförbund har beslutat att tilldela EU-parlamentarikern Marit Paulsen förbundets Hernquistmedalj i silver. Utmärkelsen är instiftad till minne av Peter Hernquist, grundaren av den svenska veterinärmedicinen, och ges till Marit Paulsen för hennes stora engagemang i frågor som rör djurvälfärd, veterinärverksamhet och antibiotikaanvändning.

Marit Paulsen har under en lång rad av år internationellt i sitt arbete EU-parlamentets jordbruksutskott drivit djurhälsofrågor med speciellt fokus på djurvälfärd och en hållbar matproduktion. Hon har haft speciellt fokus på antibiotikaanvändning och resistensutveckling bland djur och människor. Många av de områden som Marit Paulsen engagerat sig i är även sådana som veterinärförbundet internationellt arbetat med. Marits Paulsens insatser har här varit ett mycket värdefullt stöd.

Hernquistmedaljen delas ut till minne av Peter Hernquist, grundaren av den svenska veterinärmedicinen. Veterinärförbundet kan dela ut hedersutmärkelsen i silver till personer som inte är medlemmar i förbundet men som på ett påtagligt och extraordinärt sätt utfört arbete som främjat veterinäryrket och/eller kåren.

Medaljen kommer att delas ut av veterinärförbundets ordförande Torsten Jakobsson vid den Europeiska Veterinärfederationens (FVE) galamiddag fredagen den16 november 2012 i samband med federationens höstmöte i Bryssel.

 - Det är ett stort nöje att i ett europeiskt veterinärforum få ge Marit Paulsen denna utmärkelse. Hon har verkligen varit till stor hjälp i många av de frågor som veterinärförbundet arbetar med på det internationella planet, säger Torsten Jakobsson.

Kontaktpersoner:
Christina Arosenius, tel: 070-717 73 19
Torsten Jakobsson, tel: 070-372 95 10