2009-02-05
Stockholm

Insiktslöst med matmyndighet för djurskydd och sällskapsdjur

PRESSMEDDELANDE

En matmyndighet för djurskydd och sällskapsdjur – insiktslöst tycker Sveriges Veterinärförbund

Den 5 februari presenterade utredaren Gerherd Larsson sin utredning kring myndighetsstruktur i livsmedelskedjan på DN Debatt.

- Med ett sådant här förslag marginaliserar utredaren en väsentlig del av konsumenternas säkerhet och intressen, säger Karin Östensson, ordförande i Sveriges Veterinärförbund.

Redan flera timmar innan betänkandet från utredningen ”Ansvar i livsmedelskedjan” presenterades för uppdragsgivaren hade utredaren läckt det huvudsakliga innehållet till media. Ett anmärkningsvärt förfaringssätt och man kan fråga sig varför, undrar Karin Östensson.

Baserat på de uppgifter som kommit ut genom media blir förslaget till ny myndighetsstruktur - i stället för de nuvarande aktuella myndigheterna, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Veterinärmedicinska Anstalten och Fiskeriverket - precis så insiktslöst som vi befarat, säger Karin Östensson. En stor fadäs är att hur man ska säkerställa funktion och kompetens i de omfattande konsumentskyddande verksamheter som faller utanför livsmedel inom de här myndigheterna nästan fullständigt negligerats. Genant för både dem som skrev direktiven och utredaren, menar SVF-ordföranden. Det gäller djurskydd som nu ska omorganiseras för tredje gången på några år samt hela smittskyddet och djurhälsofrågorna för såväl de livsmedelsproducerande djuren som sällskapdjuren, m fl djur som vi inte äter.

Förslaget innebär en uppenbar risk att frågor som är väsentliga för konsumentsäkerheten och angelägna konsumentintressen marginaliseras. Alla kan inse att de här områdena kommer att få en underordnad plats och att livsmedelsperspektivet kommer att styra såväl kompetens som prioriteringar inom den nya myndigheten.

- Det är ett helt galet perspektiv! Livsmedel är underordnat och beroende av djur, miljö, primärproduktion m m. Inte tvärtom. Nu får vi läsa betänkandet och ta del av detaljerna, säger Karin Östensson.

Kontaktpersoner:
Karin Östensson, förbundsordförande tel 070-46 114 46
Johan Beck-Friis, informationschef 070-71 773 25

Sveriges Veterinärförbund