2012-02-01

SVFs riktlinjer för infektionskontroll inom smådjurssjukvården

SVF/SVS presenterar här riktlinjer för infektionskontrollprogram för smådjurssjukvård.

Syftet med detta dokument att effektivisera infektionskontrollen inom smådjurssjukvården och minimera spridningen av vårdrelaterade infektioner. Dokumentet innehåller riktlinjer för vilka vårdhygienrutiner som bör ingå i ett adekvat infektionskontrollprogram för svensk djursjukvård för hund och katt. Här ingår rekommendationer kring handtvätt och handdesinfektion, kring städning, tvätt, hygien vid operation, isolering och övervakning samt förslag till uppföljning av följsamhet till rutinerna. Sedan 2011 är varje veterinär vårdinrättning skyldig att upprätta sina egna rutiner, och då kan dokumentet användas som underlag.