2015-11-04

SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning till får och get

På uppdrag av SVS kollegium har riktlinjer för antibiotikaanvändning till djurslagen får och get tagits fram. SVS övergripande mål är en låg och kontrollerad användning av antibiotika till djur i Sverige så att förstahandspreparaten förblir verksamma och att riskerna för spridning av antibiotikaresistens minskar.

Dokumentet redigerades 2014.

Riktlinjer för antibiotikaanvändning till får och get hittar du här.