2015-09-15

Uttalande från Samverkansgruppen för hundvälfärd

Samverkansgruppen för hundvälfärd samlades den 10 september 2015. I gruppen finns representanter för Jordbruksverket (SJV), Svenska kennelklubben (SKK), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), Länsstyrelsen, Sveriges veterinärförbund (SVF) och Sveriges veterinärmedicinska sällskap (SVS). Vid mötet diskuterades bland annat det öppna brev om andningsproblem hos trubbnosiga hundar, ställt till SKK och SJV, som ett stort antal veterinärer undertecknat.

Vid det möte i augusti, där representanter för SKK, SJV samt de veterinärer som skrivit under det öppna brevet deltog, föreslogs ett antal arbetsgrupper. Frågeställningarna för de olika arbetsgrupperna är: faktainsamling och sammanställning av material avseende förekomst av andningsproblematik, registrering/rapporteringsplikt av vissa diagnoser/ingrepp, valpbesiktningsintyg med mer fokus på exteriöra överdrifter, hälsointyg för avelsdjur, konsumentupplysning samt utbildning.

Samverkansgruppens deltagare ställde sig bakom förslaget till olika arbetsgrupper. Processen att i teori och praktik strukturera arbetet inleddes under mötet.

Mötet konstaterade att problematiken är internationell samt att svensk lagstiftning, liksom SKKs regelverk, inte tillåter avel på individer som förväntas nedärva andningsproblem. Vidare poängterades att frågeställningen även omfattar andra hälsoproblem som kan uppstå till följd av överdriven trubbnosighet.

Samverkansgruppen anser att frågan är viktig och att våra olika kompetenser och roller är en gemensam styrka. Gruppen kommer att fortsätta sitt arbete för bättre hundvälfärd genom att prioritera avelsarbete för bättre hälsa hos trubbnosiga hundar. Vi ser fram emot ett konstruktivt samarbete med de olika aktörer som har ett gemensamt ansvar för frågan.

Här hittar du det öppna brevet om andningsproblem hos trubbnosiga hundar. Brevet publicerades i Svensk Veterinärtidning nummer 10, 2015.

Johan Beck-Friis
informationschef SVF