2017-11-09

Ny ordförande och styrelse i veterinärförbundet

Den 8 november samlades Sveriges Veterinärförbunds fullmäktigeledamöter för ett extra sammankallat fullmäktigemöte. Den enda punkten på dagordningen förutom formalia var att välja en ny ordförande och styrelse för förbundet, då den gamla styrelsen avgått samma dag.

 Mötet valde enhälligt enligt valberedningens förslag, och den nya styrelsen fram till nästa ordinarie fullmäktigemöte i maj 2018 ser ut så här:

Ordförande Katja Puustinen, 1:e vice ordförande Björn Gammelgård, 2:e vice ordförande Torkel Ekman, ledamöter Ida Brandt, Eleonor Fredler, Ninnie Löfqvist och Christina Svedberg.

Katja Puustinen
Den nya ordföranden Katja Puustinen tog veterinärexamen 2004 och arbetar sedan 2006 på SLU som klinikveterinär på Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik. Hon jobbar också med fackliga frågor som ledamot i SACO-S-föreningen vid SLUs styrelse. Katja har tidigare arbetat som universitetsveterinär på Karolinska Institutet och med akutsjukvård på en mellanstor dygnet-runt-öppen smådjursklinik.

 - Jag är mån om att SVF lever kvar som ett mångsidigt förbund. För att det ska kunna ske behövs i nuläget både akuta insatser och ett långsiktigt planerande, säger den nyvalda ordföranden i en första kommentar.

- Förbundet ska även vara en bra arbetsgivare för de anställda som behövs för att verksamheten ska fungera, fortsätter hon. 

 Katja Puustinen önskar ett arbetsklimat med öppenhet, kommunikation och samarbete. Hennes förhoppning är att alla medlemmar behandlar varandra och förbundet med respekt och omtanke.

 - Jag känner ett stort engagemang för veterinärförbundet och ser fram mot att påbörja arbetet med styrelsefrågorna, avslutar hon kommentaren om sin första dag på det nya uppdraget.
            Johan Beck-Friis