2015-06-22

Marja Tullberg ny ordförande i SVF

Marja TullbergVeterinär Marja Tullberg valdes av Sveriges Veterinärförbunds fullmäktigemöte i juni till ny ordförande för förbundet under ett år. Den korta mandatperioden beror på att valet var ett fyllnadsval, då SVFs tidigare ordförande avgick i förtid i december 2014.

Marja Tullberg arbetar sedan 2009 som lärare och verksamhetsansvarig för Kliniskt träningscentrum vid SLU och har suttit i veterinärförbundets styrelse sedan 2012. Hon uttryckte efter valet att hon kände sig hedrad över att få uppdraget. Hon har som mål att föra ut nyttan och glädjen med att vara medlem i Sveriges Veterinärförbund.

- Det räcker inte att jag tycker att vi är ett bra förbund, alla andra måste också tycka det, sade Marja Tullberg.

Johan Beck-Friis