2015-06-26

Aktuell forskning om sommarbete för mjölkkor

Professor em Ingvar Ekesbo har gjort en litteraturgenomgång av effekten på hälsotillstånd, fertilitet, mjölkavkastning och ekonomi av att hålla kor inomhus året runt eller på bete sommartid.

Den fullständiga artikeln kan laddas ner här.