Nyheter

2018-02-16
Medlemsinformation från SVF februari 2018

2018-01-24
SVFs ordförande Katja Puustinen sammanfattar styrelsens arbete under januari 2018.

2017-12-20
SVFs ordförande Katja Puustinen sammanfattar styrelsens första sex veckor i ledningen för veterinärförbundet.

2017-11-09
Katja Puustinen valdes den 8 november till ny ordförande i Sveriges Veterinärförbund. Samtidigt valde fullmäktigemötet en helt ny förbundsstyrelse.

2017-11-02
Sedan den 1 november finns åter två ombudsmän som arbetar och svarar på fackliga frågor på plats på veterinärförbundets kansli.

2017-11-08
Omorganisationsgruppen (OOG) presenterar sitt förslag till nya stadgar för SVF.

2017-11-02
Valberedningens förslag på SVFs interimsstyrelse under perioden nov 2017 - maj 2018.

2015-09-15
Samverkansgruppen för hundvälfärd samlades den 10 september 2015 för att planera arbetet för bättre hälsa hos trubbnosiga hundar. Sex arbetsgrupper tillsattes med olika uppgifter för att driva arbetet framåt.

2015-09-11
Veterinärförbundets styrelse uppmanar sina medlemmar att ge gåvor till hjälp för flyktingarna till Europa.

2015-06-26
Aktuell forskning: ett slopande av beteskravet skulle öka sjukligheten och därmed antibiotikaanvändningen i berörda besättningar och dessutom orsaka djurägarna ekonomiska förluster.

1 2 > »