Nyheter

2015-09-11
Veterinärförbundets styrelse uppmanar sina medlemmar att ge gåvor till hjälp för flyktingarna till Europa.

2015-06-26
Aktuell forskning: ett slopande av beteskravet skulle öka sjukligheten och därmed antibiotikaanvändningen i berörda besättningar och dessutom orsaka djurägarna ekonomiska förluster.

2015-06-22
Marja Tullberg valdes av Sveriges Veterinärförbunds fullmäktigemöte i juni till ny ordförande för förbundet.

2015-02-24
För att hjälpa vårdgivarna har flera intresseorganisationer och expertorgan gått samman och utarbetat en vägledning om viktiga delar av det praktiska arbetet kring hundar i vården.

2015-02-06
Att amputera och släppa ut ett vilt djur är inte förenat med gott djurskydd i och med att djuret utsätts för lidande genom stress vid hantering och genom att möjligheterna att överleva i naturen försämras.

2015-01-26
Med anledning av en platsannons i januari 2015 på svf.se, som erbjuder veterinärer att arbeta som en legitimerad djursjukskötare, vill veterinärförbundets styrelse lämna följande kommentar.

2017-10-27
Der gennemføres en dimittendundersøgelser for bachelor- og kandidatuddannelsen i veterinærmedicin efteråret 2017. Undersøgelsen omfatter dimittender fra perioden 1. oktober 2013 – 30. september 2016.

2017-11-08
Omorganisationsgruppen (OOG) presenterar sitt förslag till nya stadgar för SVF.

2017-11-09
Katja Puustinen valdes den 8 november till ny ordförande i Sveriges Veterinärförbund. Samtidigt valde fullmäktigemötet en helt ny förbundsstyrelse.

2017-11-02
Sedan den 1 november finns åter två ombudsmän som arbetar och svarar på fackliga frågor på plats på veterinärförbundets kansli.

1 2 > »