Nyheter

2018-04-13
Förslag till nya stadgar i Sveriges Veterinärförbund. Arbetet med de nya stadgarna, som ska fungera för förbundets nya organisation, har pågått sedan början av 2016. Under denna tid har det hållits två öppna informations-möten kvällen före Veterinärkongressen både 2016 och 2017.  Under 2017 ...

SVF väljer att öppna upp dessa två artiklar pga av att de efterfrågas av kåren då ämnet diskuteras i och med en ny rapport Rapportering av operationer/dödsfall brakycefala hundar från SKK.

SVF väljer att öppna upp dessa två artiklar pga av att de efterfrågas av kåren då ämnet diskuteras i och med en ny rapport Rapportering av operationer/dödsfall brakycefala hundar från SKK.

2018-04-05
Medlemsinformation från SVF den 5 april 2018

2018-02-16
Medlemsinformation från SVF februari 2018

2018-01-24
SVFs ordförande Katja Puustinen sammanfattar styrelsens arbete under januari 2018.

2017-12-20
SVFs ordförande Katja Puustinen sammanfattar styrelsens första sex veckor i ledningen för veterinärförbundet.

2017-11-09
Katja Puustinen valdes den 8 november till ny ordförande i Sveriges Veterinärförbund. Samtidigt valde fullmäktigemötet en helt ny förbundsstyrelse.

2017-11-02
Sedan den 1 november finns åter två ombudsmän som arbetar och svarar på fackliga frågor på plats på veterinärförbundets kansli.

2017-11-02
Valberedningens förslag på SVFs interimsstyrelse under perioden nov 2017 - maj 2018.

1 2 > »