Medlemskap - rättigheter och skyldigheter

Sveriges Veterinärförbund organiserar veterinärer anställda inom samtliga arbetsmarknadssektorer, veterinärer sysselsatta med egen verksamhet samt veterinärstuderande. Samtliga förbundsmedlemmar är automatiskt även medlemmar i SVS (Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap). Förbundets verksamhet styrs av dess stadgar.

Medlem i SVF har rätt till service från förbundet och är skyldig att rätta sig efter beslut som tas av fullmäktige och förbundsstyrelsen. Förbundsmedlem förbinder sig att följa bland annat de etiska regler som förbundet upprättat.

Blankett för ansökan om medlemskap i SVF

Herofonden

Kommentarer eller frågor? Skicka ett e-mail till oss!