2018-04-10

Sveriges Veterinärförbund i samarbete med Naturvetarna

Naturvetarna ger den fackliga servicen till dig som är medlem i SVF

Naturvetarna och Sveriges Veterinärförbund (SVF) inleder samarbete om facklig service för medlemmar i SVF.

Samarbetet innebär i huvudsak

  • att Naturvetarna genom sin verksamhet för medlemsrådgivning erbjuder facklig rådgivning åt Sveriges Veterinärförbund (SVF)
  • att SVF:s medlemmar företräds av Naturvetarna i arbetsrättsliga frågor och får samma service som Naturvetarnas medlemmar
  • att SVF:s medlemmar efter sommaren 2018 får tillgång till Naturvetarnas tjänst lönesamtalscoachning

Stöd till lokalt fackligt förtroendevalda. Samarbetet mellan de två förbunden innebär vidare att lokalt fackligt förtroendevalda inom SVF kommer att erbjudas att gå Naturvetarnas fackliga utbildningar för förtroendevalda.

Avgränsningar. Naturvetarna övertar inte pågående ärenden hos SVF. I förhandlingsfrågor tillämpas tre månaders karens och under den perioden erbjuds enbart rådgivning.

Naturvetarna förbehåller sig rätten att avgöra vad som är en arbetsrättslig fråga vid varje givet tillfälle.

En ytterligare avgränsning är att rådgivning om arbetsgivarfrågor inte ges till medlemmar i SVF som är egenföretagare eller anställd i eget företag.

Avtal. Ett avtal om samarbete gäller för två år med en ömsesidig möjlighet till uppsägning efter ett år.

Samarbete om facklig service. Från och med den 1 maj svarar Naturvetarna för den fackliga servicen till dig som är medlem i Sveriges Veterinärförbund.

Naturvetarna. Naturvetarna är, precis som SVF, ett förbund inom Saco. Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap och är expert på naturvetares kompetens och arbetsmarknad. Förbundet har nära 33 000 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och IT.

  • Verksamheten i Sveriges Veterinärförbund innefattar många fler delar än enbart den centrala verksamheten att ge facklig service åt medlemmarna, bland annat en omfattande professionsverksamhet. Genom samarbetet med Naturvetarna kan vi lägga våra resurser på att utveckla vår organisation, också den fackliga verksamheten, säger Ann-Louise Fredrikson, kanslichef i Sveriges Veterinärförbund.

Sveriges Veterinärförbund i samarbete med Naturvetarna