Gratis försäkringar för nylegitimerade medlemmar

Nylegitimerade medlemmar får gratis olycksfall-, liv- och ansvarsförsäkringar under de första två åren efter sin examen.

Förutsättningen är att man är medlem i SVF vid den tidpunkt man lämnar universitetet, dvs att man är med i förbundet även som student. Ansvarsförsäkringen börjar inte gälla förrän man fått sin legitimation, vilket innebär att hela utbildningen inklusive examensarbetet måste vara godkänd och klar.