Bolån från SEB

Bolåneerbjudande från SEB

Medlemmar i Sveriges Veterinärförbund kan ansöka om bolån hos SEB till en förmånlig ränta (SEBs upplåningsränta plus högst 1,00 procentenheter). 

SEB kan nås på 0774-478 788 vardagar kl 8-20, för hjälp med ansökan direkt på telefon.

Din ränta är SEBs upplåningsränta plus högst 1,00 procentenheter, dock aldrig högre än listpris. SEB gör alltid en helhetsbedömning av din ekonomi.

Tidigare var amorteringstiden minst 30-60 år, men nu kan du även ansöka om kortare amorteringstid än 30 år.

Läs mer om SEBs erbjudande här.