Bolån från SEB

Bolåneerbjudande från SEB

Medlemmar i Sveriges Veterinärförbund kan ansöka om bolån hos SEB till en förmånlig ränta (Saco-rabatt enligt gällande avtal). 

SEB kan nås på 0774-478 788 vardagar kl 8-20, för hjälp med ansökan direkt på telefon.

Din ränta är SEBs upplåningsränta med avdrag för gällande Saco-rabatt. SEB gör alltid en helhetsbedömning av din ekonomi.

Tidigare var amorteringstiden minst 30-60 år, men nu kan du även ansöka om kortare amorteringstid än 30 år.

Läs mer om SEBs erbjudande här.