Medlemsavgifter för 2017

Följande avgifter för medlemskap i
Sveriges Veterinärförbund gäller för
2017:

 

Fullbetalande medlem AVF

Medlemsavgift SVF                 288 kr/månad

Medlemsavgift AVF                 132 kr/månad

 

Fullbetalande medlem FVF

Personliga avgifter

Medlemsavgift SVF                  288 kr/månad

Medlemsavgift FVF                    54 kr/månad

Inträdesavgift i FVF (engångsavg) 100 kr

 

Företagsavgifter

För företag som ägs av medlem som också är medlem i Företagarna Sverige

Serviceavgift FVF (exkl moms)   200 kr/månad

För företag som ägs av medlem som avstår medlemskap i Företagarna Sverige

Serviceavgift FVF (exkl moms)    50 kr/månad

 

FVFs medlemmars företag får 30 % rabatt på Företagarnas serviceavgift när den betalas via FVF.

För företag som ägs av flera medlemmar deiteras endast en serviceavgift.

 

Studerandemedlem

Medlemsavgift ej medl i VMF       49 kr/månad

Medlemsavgift medl i VMF           41 kr/månad

 

 

Pensionär

Medlemsavgift                          73 kr/månad


 

Utrikesporto för SVT tillkommer för medlem utanför Sverige.

 

För medlemmar som betalar per kvartal tillkommer en aviseringsavgift på 15 kronor per avi.  

 

Nedsättning av avgifter


Medlem kan delvis befrias från avgifter till förbundet om särskilda skäl föreligger, t.ex. utlandsvistelse och låg inkomst. Ansökan om nedsättning ska skickas till förbundet.

 
Normer för nedsättning av medlemsavgiften 

Betala gärna dina medlemsavgifter via autogiro