Användbara veterinära länkar

Läkemedelslänkar för veterinärer
Följande länktips är tänkta som en hjälp för praktiserande veterinärer att hitta relevant information om gällande regler för användning av läkemedel åt djur i Sverige. 

Biverkningsrapportering
MRL-värden. Klassificering av olika substanser (EEG nr 37/2010)
Handbok i läkemedelsanvändning till djur  
Veterinärer och homeopatika i lagstiftningen  
Jordbruksverkets information om läkemedel  (Här hittar du bland annat länkar till sexmånaderslistan och till MRL-förordningen.) 
Karenstidslistan 
Licensansökan 
Licensföreskrifter 
Monografier för godkända veterinärmedicinska läkemedel
MRL-förordningen (470/2009) 
European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals   

Myndigheter:
Jordbruksverket
Statens Livsmedelsverk (SLV)
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
Läkemedelsverket
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Veterinära författningshandboken
Arbetsmiljöverket
EUs webb-portal
FNs djurskyddsportal 

Universitet:
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (SLU)
Veterinärmedicinska föreningen (VMF) (studentkåren, SLU)
Universitetsdjursjukhuset, SLU 
Veterinärmedicinska fakulteten, Helsingfors 
Köpenhamns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Norges Veterinaerhögskole
The European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS)
University of Veterinary Science - Budapest 
European College of Veterinary Surgeons

Fackliga organisationer, lagar m m:
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) 
AkademikerAlliansen
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA) 
Akademikerförbunden, AHT 
Lagen om anställningsskydd
Lag om medbestämmande i arbetslivet
Arbetstidslagen 
Min Pension
PTK Rådgivningstjänst - personliga råd om pensioner och försäkringar
Collectum (knutpunkt för ITP)
Avtalsförsäkringar
Arbetsmiljöupplysningen
Trygghetsrådet (privatanställda)
Trygghetsstiftelsen (statligt anställda)
Företagarna

Nordiska veterinärförbund:
Den Danske Dyrlaegeforening
Den Norske Veterinaerforening
Finlands Veterinärförbund
Dýralæknafélags Íslands 

Övriga organisationer:
Veterinärer utan gränser - Sverige
World Veterinary Association (WVA)
Federation of Veterinarians of Europe (FVE)
Svensk Djursjukvård
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)
British Small Animal Veterinary Association (BSAVA)
World Equine Veterinary Association (WEVA) 
British Equine Veterinary Association (BEVA)
International Federation for Animal Health (IFAH)
American Veterinary Medical Association (AVMA)
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)
The Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA)
American Animal Hospital Association (AAHA)
Riksföreningen Anställda inom Djursjukvården - RAID 
Gård och djurhälsan   
Svenska Klövvårdsföreningen 
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Svenska Kennelklubben (SKK)
Svenska Hundklubben
SVERAK - Sveriges Kattklubbars Riksförbund
Svenska Travsportens Centralförbund (STC)
Svenska Ridsportförbundet 
LRF Mjölk
Sveriges Djurbönder
Djurskyddet Sverige 
Veterinär omtanke om våldsutsatta (VOOV) 

Bibliotek mm:
Acta Veterinaria Scandinavica
SLU-avhandlingar och examensarbeten 
Science direct
International Veterinary Information Service

Användbara veterinära länkar:
Kalendarium för internationella veterinära evenemang
Veterinärhistoriska museet, Skara 
Veterinärernas kamratgåva 
Fass Vet
Hästodontologer och deras utbildning (SLU) 
Vetabolaget 
Svenska Sällskapet för djurtandvård 
Veterinären.nu - veterinära frågor och svar på svenska   
International Cat Care
The European Advisory Board on Cat Diseases
FIP and feline blood typing
Journal of the American Hospital Association (JAAHA)
Veterinary public health
Mercks manual på nätet
VetContact
Vetstream - Klinisk information från
Amerikansk hästveterinärsida
Småfesidorna, sjukdommar hos sau og geit
DEFRA - Department for Environment Food and Rural Affairs
Pighealth
Companion Animal Diagnostics, University of Glasgow    
Teckningar av RMM

Smittsamma djursjukdomar
OIE 
WikiVet   
Epiwebb

Övriga länkar utanför Veterinärmedicinen
Högskoleverkets doktorandhandbok
Gröna jobb 

Stipendieinformation
www.stipendieinfo.se 
Global Grant