Styrelsen FVF 2018

Johanna Habbe, ordförande
0707-96 94 74

 

Åsa Bergström, kassör

 

Patricio Rivera, sekreterare

 

Ingrid Berger Engström, suppleant