Visstidsanställningar i LAS

(SVT 8-9/2016)

Ibland har arbetsgivare bara behov av en anställd för en period. Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan möjliga anställningsformer finnas i kollektivavtalet. Annars kan arbetsgivaren använda de möjligheter till visstidsanställning som finns i lagen om anställningsskydd (LAS).


Huvudregeln i LAS är att arbetsgivare anställer arbetstagare tillsvidare. Men LAS ger möjlighet för arbetsgivare att avtala om tidsbegränsade anställningar. De tidsbegränsade anställningsformerna är säsongsanställning, visstidsanställning av personer över 67 år, vikariat och allmän visstidsanställning.

 

Tidsbegränsade anställningsformer

Säsongsanställning är möjligt då behovet av arbetskraft bara finns under säsongen. Normalt handlar det om arbetsuppgifter som styrs av årstidernas växlingar. Typiska branscher där detta förekommer är inom turism och lantbruk.

Personer över 67 år har rätt till pension och de anses inte ha samma behov av anställningsskydd. Därför finns denna visstidsanställningsform.

Vikariat kan användas när arbetstagaren ska ersätta någon arbetstagare som är frånvarande eller i avvaktan på tillsättning av tjänsten. Anställningsformen har den begränsningen att arbetstagaren kan vara anställd med vikariatsanställning i sammanlagt högst två år under de senaste fem åren, sedan omvandlas anställningen till en tillsvidareanställning.

Allmän visstidsanställning kan användas utan någon motivering. Begränsningen är istället att anställningen omvandlas till en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd sammanlagt i två år under de senaste fem åren med allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning.

Om den allmänna visstidsanställningen ingåtts den 1 maj 2016 eller senare övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning när den sammanlagda tidsbegränsade anställningstiden med anställningsformerna vikariat, säsongsanställd och allmän visstidsanställning överstiger 24 månader under en period om anställningarna har följt efter varandra. Tidigare gällde att det bara var sammanlagda allmänna visstidsanställningar i mer än två år de senaste fem åren som ledde till en omvandling till tillsvidareanställning.

 

Skriv anställningsavtal

Eftersom huvudregeln enligt LAS är att det är en tillsvidareanställning ska man som arbetsgivare se till att det skrivs ett anställningsavtal. Där ska anställningsformen anges och även slutdatumet för visstidsanställningen.

Om man avtalat om en visstidsanställning kan den normalt inte sägas upp i förtid. Vid långa visstidsanställningar kan det vara lämpligt att skriva en ömsesidig möjlighet att säga upp. Detta kan markeras som att perioden skrivs från ett visst datum dock längs t o m ett annat datum och att ni sedan skriver in uppsägningstiden. Arbetsgivaren ska i dessa fall ha saklig grund för uppsägning på samma sätt som vid tillsvidareanställning.

Säsongsanställda får företrädesrätt till ny säsongsanställning redan efter anställning sammanlagt sex månader de senaste två åren. För övriga anställningsformer får den anställde företrädesrätten efter sammanlagt tolv månaders anställning, oavsett anställningsform. Arbetstagaren ska ha tillräckliga kvalifikationer dvs rätt utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper för att klara det lediga arbetet för att ha förtur till återanställning.

Tidsbegränsade anställningar kan vara en bra lösning att lösa ett tillfälligt behov av arbetskraft i företaget. Men arbetsgivaren har krav på sig vad gäller skriftliga besked och att hålla reda på sammanlagd anställningstid m m.

Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen, Företagarna