Till sommaren – checklista för sommarjobbare och skolungdomar

(SVT 7/2015)

Under sommaren finns både en efterfrågan på sommarjobb från skolungdomar och ett behov av vikariehjälp hos många företag. Några viktiga punkter att tänka på vid anställning av sommarjobbare och skolungdomar listas här.

 


Anställningsavtal
Rekommendationen är att upprätta skriftliga anställningsavtal. Lämpligen tecknas ett avtal om allmän viss tidsanställning eller ett vikariat. Blanketter och mallar finns bland annat tillgängliga på Företagarnas hemsida, www.foretagarna.se/Medlemsformaner/Juridisk-radgivning/Blanketter-och-mallar/

 

Arbetsmiljö
Vad minderåriga får arbeta med regleras i arbetsmiljölagen. De får t ex inte arbeta ensamma om arbetet kan innebära risk för kroppsskada genom olycksfall, stark psykisk påfrestning eller våld och hot. Reglerna omfattar även minderåriga som arbetar oavlönat i familjens företag. Arbetsmiljöverket har tagit fram en broschyr "så får barn och ungdomar arbeta" som innehåller värdefull information. Broschyren kan hämtas på arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se.

 

Lön
Lön gäller efter överenskommelse och styrs bland annat av kompetens, bransch- och marknadsläge. I många kollektivavtal finns lägsta lönenivåer angivna. Ofta har fackförbunden också rekommendationer om var lönen för sommarjobbare bör ligga.

 

Semester och semesterersättning
Vid en anställning kortare än tre månader har den anställde rätt till semesterersättning och den ska utbetalas senast en månad efter det att anställningen har upphört. På lönebeskedet ska semesterersättningen redovisas separat. Saknas kollektivavtal beräknas ersättningen enligt semesterlagen, vilket som huvudregel innebär tolv procent av intjänad lön.

 

Sjuklön
Om anställningen varar minst en månad har den anställde rätt till sjuklön. Om anställningen är kortare än en månad har den anställde rätt till sjuklön när anställningen varat i 14 arbetsdagar.

 

Arbetstider
För anställda mellan 13–15 år: Max sju timmars arbetsdag, högst 35 timmar i veckan före 15 års ålder, därefter högst 40 timmar i veckan. Arbetsdagen får inte börja före 06.00 och inte sluta senare än 20.00. Minst 14 arbetsfria timmar per dygn och minst 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka.

För anställda mellan 16–17 år: Max åtta timmars arbetsdag, högst 40 timmar i veckan. Inte börja före 06.00 på morgonen och inte jobba senare än 23.00. Minst 12 arbetsfria timmar mellan varje pass. Minst 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka.

För anställda mellan 18 år och äldre: Ordinarie arbetsregler.

Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna