Sänkt arbetsgivaravgift med växa-stödet

(SVT 5/2017)

Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag. Samtidigt tvekar många att anställa för första gången. Det är att ta på sig ansvar för ytterligare en person och blir en del arbete med att administrera den anställdes anställningsavtal, lön, semesterlön m m. För att underlätta för enskilda näringsidkare att anställa personal har staten infört ett tillfälligt så kallat växa-stöd.


Växa-stödet infördes för att underlätta för enskilda näringsidkare att anställa för första gången. Den som är arbetsgivare betalar bara ålderspensionsavgiften (10,21 procent) istället för full arbetsgivaravgift för den förste som anställs.

Många vill starta med kortare anställningar och deltidsanställda för att pröva på att vara arbetsgivare. Men anställningen måste vara minst tre månader och vara på minst 20 timmar per vecka. Den anställde får inte sedan den 1 januari 2016 ha varit anställd i en annan näringsverksamhet som, direkt eller indirekt, bedrivs eller har bedrivits av samma arbetsgivare eller någon närstående till arbetsgivaren. Det går med andra ord inte att flytta en anställd mellan olika företag för att få växa-stöd i flera omgångar.

 

Begränsningar

Arbetsgivaren kan få stödet i högst tolv månader. Den lägre arbetsgivaravgiften gäller bara för lön upp till 25 000 kr per månad. På lön därutöver betalar man vanlig arbetsgivaravgift.

Eftersom stödet inte får bryta mot EUs statsstödsregler måste den arbetsgivare som vill ha växa-stöd lämna uppgifter om andra stöd man får. Detta för att kunna visa att man klarar gränsen för "stöd av mindre betydelse".

Om man har andra företag ska stöd till alla företag i intressegemenskap räknas ihop. Det kan göra att den som är veterinär med enskild firma och samtidigt har t ex ett lantbruk kan överskrida gränsen.

 

Tillfälligt stöd

Växa-stödet är tillfälligt och gäller bara när man har anställt den första anställde efter den 31 mars 2016. Att reglerna är tillfälliga innebär att de kommer att gälla t o m den 31 december 2021 enligt nuvarande beslut. Innan dess har vi ett riksdagsval varför det är svårt att säga om reglerna kommer att förlängas eller ersättas av något annat.

De flesta rådgivare brukar avråda den som har enskild firma att ha anställd personal. Detta eftersom det är riskfyllt både vad gäller de krav som de anställda kan komma att ställa och de ökade ekonomiska risker som blir vid en utökning av verksamheten.

Det finns förslag på att växa-stödet ska utvidgas till att även gälla för enmansaktiebolag. Förslaget innebär då att växa-stödet kommer att gälla när första anställde anställts den 1 mars 2017 eller senare och kommer att gälla från den 1 januari 2018. Men i övrigt ska samma regler gälla som för enskilda firmors växa-stöd.

 

Anställningsavtal fortfarande viktigt

För den anställde kommer stödet inte att påverka något. Vanliga regler om anställningsavtal, anställningsformer, lön och förmåner kommer att gälla. Om man lockas att anställa på grund av den rabatterade arbetsgivaravgiften ska man ändå vara noga med att skriva anställningsavtal m m på samma sätt som om växa-stödet inte fanns.

Man måste tänka igenom de risker det innebär att som enskild näringsidkare anställa någon, då t ex de arbetsrättsliga skadestånden kan vara ganska kraftiga. Kanske är det bättre att anlita en underkonsult eller inleda ett samarbete med någon annan som inte innebär en anställning.

Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen, Företagarna