Om förmåner till anställda

(SVT 13/2014)

Förutom ersättning i ren lön kan man som arbetsgivare belöna sina anställda med olika förmåner. Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig med det finns vissa fall där den även är befriad från beskattning.

 


Vad räknas som förmåner?

En förmån kan vara något som arbetsgivaren själv väljer att ge, arbetsgivaren är skyldig att ge enligt kollektivavtal eller vara avtalad med den anställde. Förmånen uppkommer när arbetsgivaren betalar det som kan ses som en privat levnadskostnad för arbetstagarens räkning.

Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig om det inte finns särskilt reglerat att den är skattefri. Förmånen värderas till marknadsvärdet men ibland görs värderingen efter en schablon. Att en förmån är skattepliktig innebär att arbetstagaren får betala inkomstskatt på marknadsvärdet och att arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift.

 

Skattepliktiga förmåner

Inkomst i annat än pengar värderas till marknadsvärdet. Marknadsvärdet är det pris som den skattskyldige/arbetstagaren själv skulle ha fått betala om han/hon skaffat motsvarande vara eller tjänst. Vissa förmåner som bil- och bostadsförmån värderas istället efter schablon.

Vanliga skattepliktiga förmåner är kostförmån, bilförmån, förmån av hushållstjänster och drivmedelsförmån. Fullständig förteckning över skattepliktiga förmåner från A–Ö finns på www.skatteverket.se

 

Skattefria förmåner

Personalvårdsförmåner är skattefria. Syftet med dessa är bland annat att öka trivseln på arbetsplatsen genom enklare åtgärder. För att förmånen ska räknas som en personalvårdsförmån ska den vara av mindre värde. Vad som menas med mindre värde varierar mellan olika förmåner och bedöms ifrån fall till fall. Förmånen måste rikta sig till alla anställda för att vara skattebefriad.

Exempel på personalvårdsförmåner är enklare förtäring såsom kaffe, te, smörgås, frukt eller liknande, arbetskläder, om de är avpassade för tjänsten och inte får användas privat, motion och friskvård, terminalglasögon och gåvor till anställda såsom julgåva och minnesgåvor. Fullständig förteckning över skattefria förmåner från A–Ö finns även den på www.skatteverket.se

 

Tänk på

I samband med förmåner finns det några saker alla arbetsgivare måste tänka på. Det handlar om att redovisa skattepliktiga förmåner i lönespecifikationen till den anställde, att skattepliktiga förmåner ska redovisas i kontrolluppgiften till Skatteverket och att man som arbetsgivare inte ensidigt kan dra in en avtalad förmån.


Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna