Nu är det dags att lägga ut semestern

(SVT 5/2015)

Det kan tyckas tidigt, men sommarens semesterplanering bör vara igång på de flesta arbetsplatser. Det är alltid arbetsgivaren lägger ut semestern, vilket både är en rättighet och en skyldighet för alla arbetsgivare.


Inför sommarens ledigheter kan arbetstagaren givetvis framställa önskemål om en viss semesterförläggning, men beslutet är i slutändan alltid arbetsgivarens. Arbetsgivaren har samtidigt en skyldighet förlägga all den semester som en arbetstagare har rätt till.

Huvudregeln säger att en arbetstagare har rätt att spara fem semesterdagar och om arbetstagaren inte uttryckligen har begärt att få spara semester ska all semester läggas ut av arbetsgivaren.

 

Ersättning för outnyttjad semester

Viktigt att komma ihåg är att betald semester aldrig får ersättas på annat sätt än med betald ledighet, förutom i två undantagsfall. Det första är när arbetstagaren slutat på arbetsplatsen. Då ska innestående semester ersättas med semesterersättning. Det andra undantaget är när semester inte kunnat läggas ut på grund av att arbetstagaren varit frånvarande hela eller större delen av intjänade året. Då kan ett begränsat antal dagar betalas ut som semesterlön efter semesterårets utgång.

 

Semesterlön
Semesterlön och semesterersättning bygger på intjänande, dvs att arbetstagaren arbetat viss tid för att kunna få semesterlön under semesterledigheten. Med semesterår menas tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars följande år. Under intjänandeåret tjänar arbetstagaren in sin semesterlön. Under semesteråret får han eller hon ledigheten och den intjänade semesterlönen.

 

Att tänka på
I förekommande fall ska semesterns förläggning förhandlas med fackliga morparter. Förläggning av huvudsemester ska meddelas två månader innan första semesterdagen om överenskommelse om semestertiden inte nås. Arbetsgivaren ska också meddela alla arbetstagare deras antal betalda och obetalda semesterdagar.

Minst fyra veckor sammanhängande semester (huvudsemester) ska förläggas för alla anställda, om inte avtal träffats om annat. Som arbetsgivare bör man dock fundera noga innan man beviljar så kallad förskottssemester.

Andra regler kan förekomma i kollektivavtal. Kontrollera därför vad som gäller i avtalet om företaget är bundet av ett sådant. Kanske tillämpas en modell med sammanfallande intjänandeår och semesterår? Kanske har övertidsersättning förhandlats bort tillförmån för ett antal extra semesterdagar?

För arbetstagare som inte kunnat få semester utlagd bör arbetsgivaren stämma av antalet semesterdagar inför kommande semesterår och betala ut semesterlön för de dagar som överstiger 25 under april månad.

Reglerna om semester är inte helt lättillgängliga, tveka därför inte att kontakta expertis vid eventuella frågor.


 

Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna