När kunden inte betalar

(SVT 1/2017)

Som företagande veterinär råkar du förr eller senare ut för kunder som inte betalar sina räkningar. Detta kan ha olika orsaker och hanteras på olika sätt.

 

Avbetalningsplan och dröjsmålsränta

En lämplig början är att kontakta kunden och höra efter orsaken till att han/hon inte betalar. Är det bara slarv från kundens sida kan ett enkelt telefonsamtal vara tillräckligt?

Om kunden inte kan betala måste man ta ställning till hur man ska gå vidare. En avbetalningsplan kan göra det lättare för djurägaren att betala. Avbetalningsplanen är en fördel om kunden sedan går i konkurs eftersom det som betalats i tid enligt planen inte kan återvinnas till konkursboet.

Kan kunden inte betala för tillfället men man tror att han/hon kommer att kunna göra det kan man ta ut dröjsmålsränta (se följande stycke) och t ex fakturera den en gång om året. Företagares krav på en enskild konsument preskriberas efter tre år och efter tio år för övriga kunder. Man kan göra preskriptionsavbrott så att fordran inte preskriberas t ex genom att kunden betalar dröjsmålsräntan eller att man kan visa att kunden fått inkassokrav.

Dröjsmålsränta kan tas ut enligt vad företag och kund har avtalat om eller enligt räntelagens regler. I avtal kan man slå fast högre dröjsmålsränta än enligt räntelagen.

Om man har avtalat om en bestämd förfallodag kan man ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen med åtta procentenheter plus referensränta. Referensräntan fastställs av Riksbanken varje halvårsskifte och var -0,5 procent den 1 juli 2016. Har man inte avtalat någon förfallodag kan man ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen 30 dagar efter att man framställde kravet, t ex i faktura. Tänk på att om kunden är konsument kan man bara ta ut dröjsmålsränta 30 dagar efter att man meddelat att man kommer att göra det. Ha därför med en formulering om det i fakturan.

Om kunden inte kan betala och man vill sänka kravet kan man göra en kreditfaktura och skriva ned kundfordringen. Dokumentera det du gör för att följa reglerna för bokföring, momsredovisning m m.

 

Reklamation och betalningspåminnelse

Har kunden invändningar mot fakturan måste man ta ställning till hur man ska hantera reklamationen. Är fel gjorda i den utförda tjänsten? Ska du erbjuda dig att åtgärda felet för att få betalt? Ska du gå med på ett prisavdrag och i så fall hur mycket? Om man anser att invändningen inte håller ska man meddela kunden och vidhålla sitt krav på betalning.

När kunden inte betalar i tid kan man skicka en betalningspåminnelse. Om ni avtalat om det får man ta ut en betalningspåminnelseavgift på 60 kr.

 

Inkasso

Om kunden inte betalar efter påminnelse kan man skicka ett inkassokrav. Antingen gör man det själv eller så anlitar man ett inkassoföretag. Man får ta ut 180 kr i avgift för inkassokravet.

Förseningsersättning med 450 kr får man ta ut av näringsidkare och myndigheter, inte konsumenter. Detta förutsatt att kunden är skyldig att betala dröjsmålsränta och man inte tidigare tagit ut avgift för påminnelse och inkassokrav.

Om kunden kan betala och inte gjort ett skriftligt bestridande kan man göra en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Om kunden inte invänder mot ansökan kan kronofogden besluta om betalningsföreläggande som kan användas för utmätning.

Om kunden skriftligen bestridit kravet eller ansökan om betalningsföreläggande återstår att få saken prövad av tingsrätt. Innan du ansöker om stämning måste du göra en bedömning av dina chanser att vinna, kundens betalningsförmåga och vad det kommer att kosta dig. Ditt företag har förmodligen rättsskydd i företagsförsäkringen som kan ta en del av dina ombudskostnader.

Som företagare måste man göra en affärsmässig bedömning om man ska vidhålla sitt krav på att få betalt. Ibland kan det vara bättre att hitta en kompromiss med djurägaren för att få betalt snabbare och inte behöva lägga ner arbete på att tvista om ersättningen.

Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen, Företagarna