Att starta eget

(SVT 15/2017)

När man funderar på att starta eget företag är det många saker att ta ställning till för att få en så bra början som möjligt. Här följer några av de punkter som man bör fundera igenom.


Det kan vara bra att börja med att göra en affärsplan och budget för den företagsidé man har. Man kan få hjälp att göra det på www.verksamt.se som är en gemensam webbplats för Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. På denna plattform hittar man information och tips från de olika myndigheterna. Där kan man också registrera sitt företag.

De vanligaste företagsformerna är enskild firma och aktiebolag. Det finns även andra företagsformer som handelsbolag och ekonomisk förening, men valet brukar stå mellan enskild firma och aktiebolag.

 

Enskild firma eller aktiebolag?

Enskild firma är ofta enklare vad gäller bokföring m m och enklare att både starta och avsluta. Man kan börja med enskild firma om det är en mindre verksamhet utan stora ekonomiska risker och sedan byta företagsform när rörelsen ökat i omfattning. Enskild firma är nära kopplad till en själv som fysisk person och man har fullt ansvar för skulder och andra juridiska delar.

Företagaren tar inte lika stora risker med sin privata ekonomi med ett aktiebolag. Man ansvarar bara för de skulder som man gått i borgen för eller om man blir dömd för att ha brutit mot aktiebolagslagen, lagen om årsredovisning och bolagsordningen eller inte betalat in bolagets skatter och avgifter i tid. Om man har stora risker eller anställd personal i företaget bör man välja aktiebolag.

Enskilda näringsidkare betalar egenavgift och inkomstskatt på vinsten och beskattningen är progressiv dvs högre ju högre vinsten är. Aktiebolag däremot betalar arbetsgivaravgift på löneutbetalningar och bolagsskatt på vinsten. Företagaren betalar progressiv inkomstskatt på lönen från aktiebolaget och inkomstskatt på utdelningar. Inkomstskatten på utdelningar är 20 procent upp till viss nivå och över det beskattas utdelningar på samma sätt som inkomst av tjänst.

 

Skatt och sjukpenning

F-skatt är företagets preliminärskatt. Den beräknas på de uppgifter som man lämnat i skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket när man startar företaget. Kom ihåg att ändra om företaget går mycket bättre eller sämre än beräknat.

När man startar en enskild firma har man skydd för sin sjukpenninggrundande inkomst i 24 månader, även om den enskilda firman inte går med vinst. Däremot måste man ta ut lön eller åtminstone kunna antas kunna ta ut lön de närmaste sex månaderna från sitt aktiebolag för att kunna få sjukpenning eller föräldrapenning.

 

Patent, försäkringar och bokföring

Det kan finnas skäl att registrera företagets varumärke, mönsterskydd m m hos Patent och registreringsverket (PRV). Man hittar information om olika skydd på PRVs hemsida www.prv.se

Företagsförsäkring är försäkringspaket som innehåller bland annat sakförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskydd. Tänk på att hemförsäkringen inte täcker företaget även om man har det hemma. Som företagare kan det vara viktigt att man ser över sitt försäkringsskydd t ex om man behöver ha en sjukvårdsförsäkring för att snabbt kunna få vård och komma tillbaka i arbete.

Bedriver man näringsverksamhet är man bokföringsskyldig. Den statliga myndigheten Bokföringsnämnden har bra information på sin webbplats www.bfn.se. Redovisningen kommer att ge uppgifter till inkomstdeklaration m m, det är därför viktigt att det blir rätt.

Detta är bara några punkter och tips när man startar företag. Det finns hjälp att få för när man omvandlar sin affärsidé till företag, t ex av Nyföretagarcentrum. Sverige behöver fler framgångsrika företagare!

Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen, Företagarna