Inför slutet på 2014 och nya året 2015

Så här inför årsskiftet kan det vara bra att planera inför nästa år och även kontrollera om något behöver göras innan årsskiftet. Har du aktiebolag kan det vara läge att se över om du tar ut tillräckligt med lön.

(Publicerad den 8 december 2014)

 

Julgåvor till anställda är avdragsgilla personalkostnader och skattefria för den anställde om värdet är 450 kr inklusive moms. Om värdet är högre är hela gåvan skattepliktig inkomst för mottagaren och du ska betala arbetsgivaravgift. Julgåvor till kunder, leverantörer m.m. är avdragsgilla endast om de kan ses som representations- eller reklamgåvor.

Julbord för anställda får arbetsgivare gör avdrag för enligt reglerna för personalfester, dvs. avdraget är per person högst 90 kr exklusive moms. För kringkostnader som t.ex. underhållning, kan du göra avdrag med 180 kr exklusive moms. Om du bjuder t.ex. kunder på julbord är det avdragsgillt som representation om det sker i samband med affärsförhandling.

Sjukpenning och föräldrapenning grundas på den arbetsinkomst du skulle fått de närmaste sex månaderna om du inte varit sjuk respektive föräldraledig.  Maximal sjukpenning får du vid en årsinkomst på 333 000 kr för 2014 och 333 750 kr för 2015. Maximal föräldrapenning får du vid en årsinkomst på 444 000 kr 2014 och 445 000 kr 2015.

Den allmänna pensionen, som du betalar pensionsavgift för i egenavgiften eller arbetsgivaravgiften, grundas också på dina arbetsinkomster. Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 459 183 kr 2014 och 468 867 kr 2015.

Avdrag för tjänstepensionspremier, enligt huvudregeln, är maximalt 35 procent av lönen dock högst 10 prisbasbelopp. För anställd i AB är lön som ger maximalt utrymme för tjänstepensionspremier ca 1 268 500 kr 2014. Den som har enskild näringsverksamhet får göra avdrag i sin näringsverksamhet för pensionspremier där begräsningen beräknas på samma sätt men på inkomsten av näringsverksamheten. Företaget betalar särskild löneskatt för pensionskostnader som är lägre än arbetsgivaravgiften/egenavgiften.

För att fåmansföretagare ska kunna få använda löneunderlaget vid beräkning av gränsbeloppet för kapitalbeskattad utdelning måste fåmansföretagaren, eller någon närstående, ha tagit emot en viss lägsta lön från fåmansföretaget eller dess dotterföretag. Lönen 2014 måste ha varit det lägsta av 341 400 kr plus 5 procent av den totala kontanta ersättningen i företaget eller 569 000 kr. Detta för att få använda löneunderlaget för beräkning av kapitalsbeskattad utdelning för utdelningar som görs år 2015. Tänk på att det bara är kontanta ersättningar som räknas och andra skatterättsliga förmåner som t ex bilförmån eller bostadsförmån inte räknas in. Detta innebär att den fåmansföretagare som är ende anställde i sitt bolag och har tagit ut en lön på minst 359 369 kr 2014 kan halva lönen läggas till årets gränsbelopp istället för schablonbeloppet 156 475 kr för 2015.

Lars Nordfors
Chefsjurist Företagarna