Efter decemberöverenskommelsen

Förslag att höja arbetsgivaravgifterna för unga kvarstår

(SVT 3/2015)

Efter förra årets "decemberöverenskommelse" avblåstes nyvalet. Regeringen kan därigenom genomföra sina planer på höjda arbetsgivaravgifter för unga. Företagarna anser att detta är en olycklig utveckling då höjd arbetsgivaravgift slår hårt mot småföretagen.


I en tidigare krönika beskrev jag en del av konsekvenserna av det parlamentariska läget med ett stundande extra val som följd. Knappt hade bläcket torkat förrän våra politiker – rätt eller fel – enades i form av den så kallade decemberöverenskommelsen med följden att valkampanjerna avblåstes.

Överenskommelsen bygger i huvudsak på att en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget och att den statsministerkandidat som representerar den största partikonstellationen släpps fram vid en omröstning i riksdagen om talmannens förslag. Det sker genom att övriga partier som står bakom överenskommelsen lägger ned sina röster.

 

Olycklig höjning av arbetsgivaravgiften

Konsekvenserna av decemberöverenskommelsen innebär bland annat att regeringen nu gett besked om att en initial sänkning av arbetsgivaravgiften för unga ska genomföras den 27 januari 2015, för att därefter höjas långsiktigt. Åtgärden får bedömas som olycklig då arbetsgivaravgiften är en viktig faktor för att ungdomar och unga vuxna ska fortsatt ska kunna anställas. För många företagare bedöms en höjning av arbetsgivaravgiften innebära mer än en halvering av vinsten.

Som tidigare framhållits på denna plats vinner alla på ett framgångsrikt företagande och framgångsrika företagare. Det är i de små företagen som ryggraden, tillväxten och stabiliteten i ekonomin finns. De små företagen sysselsätter betydligt fler än både storföretagen och den offentliga sektorn. De riktiga, varaktiga jobben skapas av företagsamma människor som tar risker, som anställer och som via skattesedeln bidrar till det gemensamma. Småföretagen är den svenska ekonomins tillväxtmotor. Under de senaste 20 åren har fyra av fem jobb i den privata sektorn skapats i små företag. Det är de små företagen som axlar ansvaret och skapar jobb. Här finns den optimism, drivkraft och potential som för Sverige framåt. Något som våra nyvalda beslutsfattare förhoppningsvis inser och verkar efter.


Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna