Företagande och föräldraskap – vad gäller? 

(SVT 11/2013)

Att vara företagare och förälder ställer en del frågor på sin spets. Bolags- och skattefrågor, frågor om familjerätt och arv, föräldrapenning och annan trygghet är exempel på vanliga spörsmål som inte alltid är lätta att ha uppdaterade. För att klargöra läget följer här några vanliga frågor med tillhörande svar.

 

  

FÖRÄLDRAPENNING

Kan en företagare få föräldrapenning?

Ja, föräldrapenningen beräknas uti - från företagarens sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Det finns dock skillnader beroende på vilken företagsform verksam - heten bedrivs i.

 

SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST

Är det skillnad på den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, om jag har en enskild firma eller ett aktiebolag?

Ja, har du ett aktiebolag räknas du som anställd och SGI:n beräknas på den lön som du har tagit ut. Har du en enskild firma beräknas din sjukpenninggrundande inkomst utifrån din beräknade inkomst av näringsverksamheten under förutsättning att din enskilda verksamhet har funnits längre än 24 månader. Är den enskilda firman nystartad får du under 24 månader en sjukpenninggrundande inkomst som minst motsvarar vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft. Denna reglering gäller inte för ett aktiebolag.

 

ÖVERLÅTELSE AV FÖRÄLDRAPENNING

När får jag överlåta min föräldrapenning till någon annan så att jag kan fortsätta att arbeta i mitt företag?

Den vanliga föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut med anledning av barns födelse eller adoption, kan bara överlåtas på den andra föräldern. Men 60 av de dagar som är på sjukpenningnivån kan inte avstås ifrån. Avstående till förmån för andre föräldern ska göras skriftligen. Om man har gemensam vårdnad delar man på föräldrapenningdagarna. Om en av föräldrarna har ensam vårdnad gäller att den föräldern har rätt till alla dagarna med föräldrapenning.

När det gäller tillfällig föräldrapenning kan rätten överlåtas till någon annan som är försäkrad för tillfällig föräldrapenning. Detta får göras i de fall den tillfälliga föräldrapenningen avser avstående från arbete i samband med sjukdom eller smitta hos barnet eller i vissa fall då barnets ordinarie vårdare är sjuk eller smittar.

 

SKATTEREGLER FÖR BARN

Jag har en dotter som är 15 år och en son som är 19 år. De kommer att arbeta och få lön från mitt aktiebolag i sommar. Min make arbetar inte i företaget. Jag har hört att det finns särskilda skatteregler när jag betalar ut lön till mina barn. Vad gäller?

Om aktiebolaget är ett fåmansföretag gäller särskilda regler för inkomstbeskattning. För företagsledares eller företagsledares makes barn under 16 år ska lönen tas upp hos den av makarna som har högst inkomst från företaget. Lönen till barn som har fyllt 16 år ska tas upp av barnet som inkomst till den del lönen är marknadsmässig och eventuell överskjutande del hos den av makarna som har högst inkomst från företaget.

Det innebär att för den lön aktiebolaget betalar ut till frågeställarens dotter, och för den del av lönen till sonen som är högre än marknadsmässig, kommer företagsägaren att beskattas för ersättningarna som inkomst.

 

VEM ÄRVER VID DÖDSFALL?

Min sambo och jag har två gemensamma barn och jag har ett barn från ett tidigare förhållande. Dessutom äger min sambo och jag ett aktiebolag med hälften var. Vad händer med mina aktier om jag dör?

Det är dina barn som ärver dig. Detta kan du delvis ändra genom ett testamente. Men dina barn har alltid rätt till sin laglott dvs hälften av vad de annars skulle ha ärvt. Om du gifter dig kommer din fru att ärva dig med fri förfoganderätt men ditt barn från ett tidigare förhållande har rätt att få ut sitt arv efter dig direkt.

Det är arvingarna som gör arvsskiftet och avgör vem eller vilka som ska ha aktierna om inte dödsboet har sålt dem. Om de inte kan komma överens kan tingsrätten utse en skiftesman som gör arvskiftet. Man kan också påverka vem som får aktierna genom att testamentera bort dem, men ens egna barn har rätt till sin laglott och kan begära att testamentet ska jämkas.

Det kan finnas t ex hembudsklausul i bolagsordningen som tvingar den som inte är tidigare aktieägare att erbjuda sina aktier till dem som tidigare är aktie - ägare. För att underlätta ett sådant utköp kan man teckna en kompanjonförsäkring.

Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna