Bluff och båg som företagare utsätts för

(SVT 11/2016)

Det finns bedragare som inriktat sig mot företag med sina bluffar, och metoderna förnyas hela tiden. Som företagare är det viktigt att noga granska fakturaliknande erbjudande innan man skriver under och att skriftligen bestrida orderbekräftelser och fakturor som är felaktiga.


Företagare utsätts då och då för oseriösa personer som försöker lura motparten att ingå avtal med dem och betala för sådant som man inte tänkt köpa. Detta kan ske på många olika sätt. Tidigare har det varit vanligt med försäljning av annonser i kataloger eller andra publikationer som antingen inte kom ut i någon större krets eller inte alls, så kallade annonsskojare. De som blev lurade tyckte de var utsatta för bedrägeri och inte något skämt.

Men erbjudandena kan röra lite vad som helst. Det kan handla om införanden på internet, registrering av domännamn, förstahjälpenkit, LED-lampor m m. Bedragarna försöker ofta sälja något som företagare har en diffus känsla av att de borde ha.

 

Erbjudanden som ser ut som fakturor

Ett vanligt sätt att luras är att skicka ut erbjudanden som ser ut som fakturor. Det är lätt hänt att dessa erbjudanden i ett företag utan klara rutiner eller kontroll blir betalda av misstag. I vissa fall är texten i erbjudandena formulerad så att om man betalar blir det en automatisk förlängning under ytterligare perioder.

Enligt marknadsföringslagens regler är det inte tillåtet att skicka ut fakturor eller fakturaliknande erbjudande till konsumenter eller näringsidkare om det inte finns något tidigare avtal. Detta har sin grund i EU-regler och samma sak gäller för konsumenter inom hela EU.

Ett annat sätt är att skicka en blankett som ska fyllas i för att det ska finnas korrekta uppgifter i ett påstått register. Men om man ändrar någon uppgift och bekräftar det med sin underskrift står det finstilt att man ingår ett bindande avtal.

Om man upptäcker att det bara är ett fakturaliknande erbjudande innan man skriver under behöver man inte svara. Annars ska man alltid skriftligen bestrida orderbekräftelser och fakturor som är felaktiga.

 

Ingen ångerrätt för företagare

För den företagare, anställde eller kompanjon som skrivit på av misstag kan det bli svårt att förklara. När man väl har läst det finstilta brukar det inte vara några problem att se att det är ett erbjudande. Det är detta obehag som fakturabedragarna ofta spelar på för att få betalt.

Reglerna om ångerrätt vid distansavtal gäller bara för konsumenter. Det innebär att när man som företagare ingår avtal finns ingen automatisk ångerrätt. Har man skrivit under måste man därför hävda att företaget inte är bundet av avtalet av någon anledning när man bestrider.

Om det är en anställd eller någon annan utan firmateckningsrätt som skrivit under kan man hävda att den som ingick avtalet varken hade behörighet eller befogenhet att göra så. Företaget är då inte bundet av avtalet.

 

Att bestrida eller inte bestrida

Annars får man försöka förklara att avtalet är ogiltigt t ex på grund av att erbjudandet var avsiktligt vilseledande utformat eller att det skulle strida mot tro och heder att tillämpa avtalet. Försök att hålla argumenten korta och att inte lägga för mycket kraft på bestridandet. Ofta handlar det om några tusenlappar som ett välmående företag utan problem kan betala. Fakturabedragarna räknar kallt med att många anser att det är bättre att betala än att lägga ner tid och energi på att bråka.

Problemet är att om fakturabedragarna lyckas få betalt kommer de att fortsätta med att lura företagare. I många fall går de inte vidare om de får skriftliga bestridanden, eftersom det kostar för mycket för dem att driva fallen i domstol.

Det finns ett antal olika varningslistor som ligger öppet via internet där man kan hitta uppgifter från andra som blivit utsatta för samma sak. Men det är viktigt att veta att det hela tiden kommer nya aktörer. Därför måste man vara uppmärksam även på dem som ännu inte hamnat på någon lista.

Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen,
Företagarna