Är det för enkelt att kapa ditt företag?

(SVT 10/2016)

Tyvärr finns det ohederliga personer som använder andras företag för att begå brott. Som företagare är det viktigt att skydda sig mot det.


Numera går det snabbt inte bara att registrera ett nytt bolag via www.verksamt.se utan även att ändra uppgifter om t ex styrelse och firmatecknare. Detta har några ljusskygga individer försökt att utnyttja, det brukar kallas för bolagskapning. Genom att registrera sig som företrädare för bolaget kan bedragarna se till att adressen ändras och sedan begå sina brott. Det kan handla om att t ex beställa varor eller ta lån och försöka tömma företagets konton. De som blir utsatta för bolagskapning får stora problem med att försöka förklara för kunder och leverantörer vad det är frågan om. Det kan också leda till problem med myndigheter och sänkt kreditvärdighet.

Som företagare är det därför viktigt att man snabbt får reda på om det sker några ändringar i Bolagsverkets register om sitt företag. Säkrast är att man anmäler till Bolagsverket att man vill ha meddelanden om ändringar till en så kallad digital brevlåda. Via den digitala brevlådan får man sms eller e-post när man får post från vissa myndigheter.

 

Digital brevlåda

Digital brevlåda kan man skaffa på www.minameddelanden.se/. Man kan skaffa brevlådan för sitt företag och för sig själv som privatperson. Inloggningen görs med e-legitimation. Den digitala brevlådan innebär att man kan läsa myndighetspost även från andra myndigheter än Bolagsverket när man t ex är utomlands på semester.

Man bör tänka på att även registrera sig för att få reda på ändringar om man har ett vilande bolag. Detta eftersom det kan ta längre tid innan man uppmärksammar t ex att posten inte längre kommer till företagets riktiga adress, när man inte dagligen arbetar i bolaget.

 

Olovlig identitetsanvändning

Vad gäller kapningar av personers identitet finns fr o m den 1 juli 2016 ett nytt brott: olovlig identitetsanvändning. Det innebär att den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne kan dömas för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år.

Men bolag omfattas inte av den nya straffbestämmelsen vilket innebär att om någon olovligen använder ett bolags identitetsuppgifter är det i sig inte straffbart. Däremot kan det vara straffbart om identitetsuppgifterna används för att begå t ex ett bedrägeri.

Vid flera fall då bolagskapningar uppmärksammats tidigt är det banken som slagit larm för att någon tidigare okänd företrädare har försökt att få extra kredit till företaget. För att inte bli utsatt för brottslighet via kapade bolag bör man göra en extra undersökning om man ser att det är en ny företrädare för bolaget som man ska göra affärer med.

Vi har ett öppet samhälle. I de allra flesta fall är detta till fördel för oss alla, men det gäller att vara försiktig med att lämna ut sina uppgifter. Dessutom bör man vara uppmärksam och agera snabbt om man själv eller företaget blivit utsatt för identitetskapning. Ju snabbare man agerar desto bättre kan man begränsa skadan.

Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen, Företagarna