Akademiker som företagare

Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

I förordet skriver bl a Sacos ordförande Göran Arrius "Kan en facklig organisation vara en oragnisation även för företagare? Frågar du Saco och våra medlemsförbund så är svaret JA! Ungefär tio procent av våra yrkesverksamma medlemmar har ett företag, på hel- eller deltid. Och de som kan tänka sig att starta företag är ännu fler.

Läs mer