Företagande Veterinärers Förening

Företagande Veterinärers Förening är företagarens röst i Sveriges Veterinärförbund. Vi är en ekonomisk förening inom förbundet. Vår målsättning är att skapa goda förhållanden för företagande veterinärer. Föreningen har cirka 400 medlemmar vilket motsvarar 20% av veterinärkåren.

För att få tillgång till professionell rådgivning i företagarfrågor har FVF inlett ett samarbete med organisationen Företagarna – Sveriges största företagarorganisation. Företagarna bedriver viktig opinionsbildning i företagarfrågor och erbjuder, förutom juridisk rådgivning, många medlemsförmåner.

FVF bedriver verksamhet som stödjer veterinärens näringsverksamhet och inom vårt mandat verkar vi bland annat genom:

- att främja medlemmens kunskap inom företagande

- att företräda företagande veterinärer gentemot allmänhet, departement och myndigheter

- att verka för rättvis konkurrens med jämlika villkor oavsett veterinärens förvärvsform

FVF informerar

Här finns artiklar med inriktning för företagare som publicerats i Svensk Veterinärtidning 2012–2017.

 

FVF informerar

Styrelsen FVF 2018

Johanna Habbe, ordförande
0707-96 94 74

 

Åsa Bergström, kassör

 

Patricio Rivera, sekreterare

 

Ingrid Berger Engström, suppleant